banner cfpct.ro
Home item EqualSkills
Curs Equalskills Cfp Don Bosco
Curs Equalskills

Titlul cursului:

Curs pregătire EqualSkills

Domeniul ocupaţional:

Informatică/ tehnologia informației

Descriere:

Este un program de pregătire promovat de ECDL (European Computer Driving Licence) în vederea inițierii lucrului cu calculatorul.

Obiective:

Deprinderea cu lucrul cu calculatorul la nivel de inițiere, competențe de bază în domeniul sistemului operator a unui editor de text, poștă electronică, Internet.

Tipul de certificat obţinut de absolvenți:

Certificat EqualSkills (link imagine), recunoscut pe plan internațional în peste 148 de țări

Loc de muncă după finalizarea cursului:

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare, pot accesa o orice loc de muncă, unde este folosit calculatorul la nivel de bază.

Carieră:

Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Categoria de salarizare: (1-2) x salariul minim pe economie

Condiţii de acces:

Se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu, de 8 clase.

Pre-înscriere:

Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.

Înscriere:

Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate

Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:

- pentru partea de teorie: maxim 28, fiecare cu calculator individual;
- pentru partea practică: maxim 14, fiecare cu calculator individual.

Formele  de organizare a programului de formare:

Curs și practică

Planul de pregătire:

1. Noțiuni de bază de utilizare a calculatorului
1.1. Tipuri de calculatoare
1.2. Identificarea componentelor
1.3. Periferice
1.4. Cum pornim calculatorul
1.5. Cum folosim mouse-ul
1.5.1. Clic
1.5.2. Dublu-clic
1.5.3. Clic și mutare
1.5.4. Diferite forme ale indicatorului
1.6. Tastatura
1.6.1. Taste speciale
1.6.2. Majuscule și litere mici
1.6.3. Cum scriem alte caractere

2. Desktop
2.1. Introducere
2.2. Cum înțelegem pictogramele
2.3. Selectarea și mișcarea pictogramelor
2.4. Butonul Start
2.5. Cum închidem calculatorul

3. Ferestrele
3.1. Introducere
3.2. Identificarea diferitelor părți ale unei ferestre
3.2.1. Bara de titlu
3.2.2. Butoanele de închidere, minimizare și redimensionare ale ferestrei
3.2.3. Barele de derulare
3.2.4. Bara de programe
3.2.5. Meniurile
3.3. Cum trecem de la o fereastra la alta
3.4. Meniuri

4. Crearea unui document
4.1. Punctul de inserare a textului
4.2. Introducerea textului
4.3. Barele de instrumente
4.4. Butonul Print

5. Organizarea fișierelor
5.1. Fișiere și foldere
5.2. Tipuri de fișiere
5.3. Cut, Copy și Paste
5.4. Salvarea unui fișier
5.5. Tipărirea fișierelor

6. Internetul
6.1. Introducere și explicații
6.2. WWW - World Wide Web
6.3. E-mail
6.4. Aplicații de navigare pe Internet
6.5. Pagina de start
6.6. Definiții
6.6.1. URL
6.6.2. Hyperlink-uri
6.6.3. Favorite
6.6.4. Istoric
6.7. Navigarea înainte și înapoi
6.8. Motoare de căutare
6.8.1. Cum găsim informații
6.9. Descărcarea fișierelor

7. E-mail
7.1. Introducere și explicații
7.2. Conturi de e-mail
7.2.1. Conturi ISP (ale furnizorilor de servicii Internet)
7.2.2. Webmail
7.3. Cum trimitem un e-mail
7.3.1. Adresele de e-mail
7.3.2. Câmpurile dintr-un mesaj e-mail: To, CC și Subject
7.3.3. Când primim un mesaj
7.3.4. Cum răspundem și cum redirecționăm mesaje
7.3.5. Fișiere anexate – Mărime și securitatea datelor

Materiale de curs:

- se asigură suport de curs în format electronic / pe suport de hârtie;
- alte materiale pregătite de formatori.

Formatori:

Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu

Durata de pregătire:

- 20h, care se extind pe o perioadă de 2-3 săptămâni

Orar:

De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință

Data de începere a cursului:

La formarea unei grupe de minim 10 candidați

Locul de desfăşurare:

Sălile existente în cadrul CFP Don Bosco pentru teorie și practică - Str. Veniamin Costache 66, 900036 Constanța

Modalităţi de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională:

Cursanţii vor fi testaţi periodic prin diferite metode, pe toată durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.
Evaluarea se va face și prin chestionar on-line.

Prezența:

Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.

Preț total curs:

200 lei

Condiții și modalități de plată:

În preț sunt incluse taxa de înscriere, caietul EqualSkills, prețul cursului și taxa de eliberare a Permisului EqualSkills. Nu se vor aplica alte taxe.
Plata se face în avans.

Observații:

Persoanele care dețin cunoștințele necesare (prezentate în programă) se pot prezenta direct la examinare. Alte detalii - la secretariatul Centrului CFP Don Bosco.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco:

(autorizație)

Sit oficial ECDL:

http://www.equalskills.com/new_ec_step1_fr.asp?l=17&n=9&uc=6

Recunoașterea  CFP Don Bosco pe situl oficial ECDL:

http://www.equalskills.com/antonis/list_public_of_ecs.asp?ec_code=&ec_name=&state=constanta&city=&Submit=Trimiteti

Nr vizitatori: 171719
html5 validator xhtml validator
Copyright 2011 Cfp Don Bosco item Termeni si conditii de utilizare